Banknot
Kampania

Uczciwa gotówka. Od ręki.

Jak zbudować wizerunek nowoczesnego partnera finansowego, który pomaga, gdy zabraknie gotówki? Jak pokazać ludzką twarz finansów? Kioski finansowe Banknot to nasza odpowiedź – szybka pożyczka godna zaufania. Łatwy dostęp do gotówki komunikowany „po sąsiedzku” w lokalnych społecznościach. Z innowacyjnym pomysłem, wyraziście, odcinając się od negatywnych skojarzeń z lombardem.

Stworzenie czytelnej i przyjaznej ikonografii na wszystkich poziomach komunikacji pozwoliło nam odróżnić się od konkurencji jakością i estetyką przekazu.

 

Banknot • logo
Banknot • piktogramy / wizerunek
Banknot • piktogramy / usługi
Banknot • projekt kiosku finansowego
Banknot • projekt kiosku finansowego
Banknot • projekt kiosku finansowego / siatka
Banknot • projekt kiosku finansowego / siatka
Banknot • projekt kiosku finansowego / siatka
Banknot • projekt kiosku finansowego / siatka
Banknot • projekt mobile / siatka
Banknot • mobile
Banknot • prasa / plakat / ulotka
Banknot • prasa / plakat / ulotka
Banknot • prasa / plakat / ulotka
Banknot • prasa lokalna
Banknot • plakat na drzwi domu
Banknot • ogłoszenie na klatki schodowe
Banknot • gadżet - ulotka
Banknot • gadżet - ulotka
Banknot • wrzutki do skrzynek i gazet
Banknot • wklejka do gazetki
Banknot • akcje rozdawnicze
Banknot • postument
Banknot • mobile
Banknot • akcje kontekstowe
Banknot • akcje kontekstowe
Banknot • ulotka
Banknot • ulotka na słupy ogłoszeniowe
Banknot • akcje kontekstowe
Banknot • akcje kontekstowe
Banknot • magnesy na lodówkę
Banknot • brelok z żetonem
Banknot • portfel